KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

Hotline: 0913 045 034 - Email: nhavuondep.vn@gamil.com

Đá bóc lối tự nhiên vàng 5 cm x 20 cm
Đá bóc lối tự nhiên màu đen 5 cm x 20 cm

Giá: 200 000 VND/m2

Giá: 170 000 VND/m2

Giá: 180 000 VND/m2

Đá bóc lối tự nhiên màu  vàng 10 cm x 20 cm

Giá: 200 000 VND/m2

Đá bóc lối tự nhiên màu đen 10 cm x 20 cm